e-wender...goes Bulgaria


Представяне на продукта

 

Е-wender е конструирана като първата ротационна машина за обработка на компост 4.0 за търговско приложение.
С работна ширина от 3,5м и работна височина максимално 2,0м, машината покрива около 80% от търговските приложения за триъгълни пространства.
Концепцията за машината e-wender е замислена със захранване изцяло от акумулаторна батерия и в първата фаза като частично самоходна.
В сравнение с традиционните машини за обработка на компост с кабинка за оператор и дизелов двигател, машината обработва самостоятелно триъгълното пространство за компост.
Вградената индустриална батерия се използва като енергиен акумулатор за електрическо задвижване и за управлението на машината.


Аналогия: Традиционните машини за компостиране с кабина за оператор и дизелов двигател сравнени със самоходната e-wender
с батерия и електрозадвижване

Рамкови условия

 По-голямата част от настоящите търговски съоръжения за обработка на компост обръщат триъгълната инсталация за компостиране с трудоемки машини за компост, с кабинка за оператор и сложна задвижваща технология с дизелови двигатели. Недостатъците на съществуващите решения са високите разходи за закупуване и използването на труда на оператор в процеса на обработване на компоста.

 

"Е-wender" е изцяло електрическа машина за компост, която не изисква сложна и скъпа кабинка за оператор. Тя работи частично автономно и е оборудвана с електрическо задвижване, захранвано от батерии, които могат да се зареждат и от слънчева енергия.

 
Тъй като обръщането на компоста изисква много голяма задвижваща мощност, а мощността  на традиционните  акумулаторни системи е ниска в сравнение с дизела, трябва да бъдат включени изследвания за енергийна оптимизация на работния процес чрез сравняване на алтернативни концепции за задвижване на компостните преобразуватели.

В бъдеще трябва да се разработи система за управление за напълно автономно задвижване. Това напълно автономно задвижване позволява и експлотационно време извън обичайното работно време. Интегрираната системна мрежа за оценка на параметрите на процеса при компостиране представлява допълнително предимство за съществуващите машинни решения.

 

 

Sie wollen mehr über das Projekt und die Beteiligungsmodelle erfahren....

 

MEHR ERFAHREN